Nasza oferta
  • Mapy do celów projektowych
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienia znaków granicznych
  • Pomiary powykonawcze
  • Ortofotomapa i naloty dronem
  • Poświadczenie bezpieczeństwa
  • Obsługa sieci oraz przyłączy
  • Inne nietypowe prace geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę domu lub innego obiektu budowlanego. Geodeta uprawniony wykonuje mapę, na podstawie której projektant sporządza projekt zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, załączanego do wniosku o pozwolenie na budowę.Dla potrzeb branży drogowej wykonujemy kompleksowy pomiar w określonym zakresie i tworzymy mapę 3D, numeryczny model terenu DTM.Mapy do celów projektowych wykonujemy w wersji cyfrowej w formacie DXF, DWG oraz PDF z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, co zgodnie z aktualnymi przepisami jest obowiązującym dokumentem.

placeholder