Geodeta Gdynia Chwaszczyno

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

wznowienia-znakow-granicznych

Wznowienia znaków granicznych dokonuje się w sytuacji gdy znaki te ustalone uprzednio zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone a istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. Geodeta uprawniony przeprowadza szereg czynności niezbędnych do wznowienia znaków granicznych, sporządza stosowne dokumenty oraz zawiadamia zainteresowane strony (właścicieli oraz użytkowników wieczystych wszystkich przyległych działek), a po okazaniu wznowionych znaków granicznych sporządza protokół graniczny.

W przypadku sporu co do położenia wznowionych znaków granicznych, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Powrót