Geodeta Gdynia Chwaszczyno

TYCZENIE BUDYNKÓW, BUDOWLI ORAZ SIECI UZBROJENIA TERENU

Rozpoczęcie inwestycji związanej z budową budynku lub budowli, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę poprzedza wytyczenie czyli wyniesienie projektu w teren przez geodetę uprawnionego oraz wpisanie odpowiedniej tyczenia-budynkowinformacji do dziennika budowy. Procedura wytyczenia polega na opracowaniu projektu oraz wyznaczeniu w terenie osi konstrukcyjnych budynku przy pomocy palików lub przedłużenia i zastabilizowania osi na ławach ciesielskich. Ławy ciesielskie są odsunięte od osi o ok. 3 m i konstruuje się je na zadanej wysokości – najczęściej jest to projektowane zero budowy.

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu odbywa się na podstawie projektu uzgodnionego we właściwym ZUDP (zespół uzgadniania dokumentacji projektowej). Geodeta, po uprzednim opracowaniu projektu stabilizuje w terenie charakterystyczne punkty przebiegu sieci (studnie, włazy, załamania, trójniki itp) oraz kolizje z innymi istniejącymi sieciami podziemnymi. Czynności wytyczenia muszą być odnotowane przez geodetę uprawnionego w dzienniku budowy.

Powrót