Geodeta Gdynia Chwaszczyno

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz utrwaleniu tych punktów znakami granicznymi na gruncie, a także na sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. rozgraniczenia-nieruchomosci Rozgraniczenie ma na celu określenie jak daleko sięga prawo własności i dokonuje się je w przypadku gdy nie ma możliwości dokonania wznowienia granic nieruchomości czyli gdy nie ma wystarczających danych geodezyjnych aby jednoznacznie określić położenie punktów granicznych oraz przebiegu linii granicznych. Przy ustaleniu przebiegu granic należy wziąć pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty geodezyjne.

Jeśli brak jest wystarczających danych bądź jeśli są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta próbuje przekonać strony do zawarcia ugody - ugoda ta spisana przed geodetą ma moc ugody sądowej.

Powrót