Geodeta Gdynia Chwaszczyno

INNE NIETYPOWE PRACE GEODEZYJNE

nietypowe-prace-geodezyjne
  • pomiar objętości mas ziemnych, wszelkiego rodzaju kruszyw i mas asfaltowych,
  • pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych,
  • sprawdzanie stanu elewacji budynków, fasad mostów i wiaduktów,
  • badanie stopnia osiadania budynków,
  • inne prace zależne od oczekiwań zleceniodawcy.
Powrót