Geodeta Gdynia Chwaszczyno

MAPY DO CELÓW SĄDOWYCH (PRAWNYCH)

mapy-do-celow-sadowych

Mapa do celów sądowych jest to opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe, przedstawiające istniejące granice nieruchomości i ewentualnie projektowane, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Mapę do celów sądowych wykonuje się w celu dokonania czynności prawnych np. założenia księgi wieczystej, wyjścia ze współwłasności bądź zasiedzenia nieruchomości.

Powrót