Geodeta Gdynia Chwaszczyno

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę domu lub innego obiektu budowlanego. Geodeta uprawniony wykonuje mapę, na podstawie której projektant sporządza projekt zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, załączanego do wniosku o pozwolenie na budowę,

mapy-do-celow-projektowych

Mapa do celów projektowych jest również wykorzystywana do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Projekt zagospodarowania działki wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, który pokazuje przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu wymaga uzgodnienia w ZUDP starostwa właściwego dla lokalizacji inwestycji,

W zależności od wymagań zleceniodawcy mapę do celów projektowych sporządzamy w technologii tradycyjnej – wersja papierowa lub folia oraz w wersji cyfrowej – numeryczne opracowanie w uzgodnionym formacie danych (dxf, dwg).

Powrót