Geodeta Gdynia Chwaszczyno

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Geodezyjna obsługa inwestycji polega na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie danej inwestycji budowlanej i obejmuje założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu, tyczenie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej oraz badania przemieszczeń i odkształceń.

geodezyjna-obsluga-inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy:

  • budownictwa ogólnego, osiedlowego i indywidualnego,
  • budownictwa przemysłowego, zakładów przemysłowych i pojedyncze obiektów przemysłowej komunikacji,
  • kolei,
  • dróg, ulic, placów,
  • tuneli, mostów, wiaduktów,
  • lotnisk,
  • dróg wodnych, portów morskich i rzecznych,
  • urządzeń inżynieryjnych,
  • przewodów podziemnych, naziemnych i napowietrznych oraz urządzeń im towarzyszących,
  • budownictwa wodnego oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Powrót